• Tầng trệt Thiên Sơn Building, 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • [email protected]
  • 091-151-7700

Tư vấn, hỗ trợ đầu tư, thành lập doanh nghiệp

Nắm bắt cơ hội, phát triển kinh doanh

Đối với quý doanh nghiệp đang tìm hiểu thị trường Việt Nam để lên kế hoạch đầu tư, chúng tôi cung cấp các dịch vụ điều tra thị trường; cung cấp nhân viên năng lực ngoại ngữ tốt cùng đồng hành và thông dịch khi quý khách đi khảo sát thực tế. Chúng tôi cũng có thể tư vấn hỗ trợ quý khách khi làm việc với các cơ quan ban ngành, thành lập văn phòng đại diện, công ty con ... Để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho quý khách, chúng tôi cùng với đối tác chiến lược của mình đã xây dựng đội ngũ nhân viên và quy trình làm việc chất lượng cao. Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ cho hơn 800 khách hàng, trong đó hơn một nửa là các khách hàng đến từ Nhật Bản.

Đội ngũ chất lượng

  • 48 Nhân sự có chứng chỉ về thuế
  • 26 Nhân sự có chứng chỉ về kế toán
  • 11 Nhân sự có chứng chỉ về kiểm định
  • 8 Nhân sự có chứng chỉ luật sư